Städning av gator och trottoarer

Efter vintern ska kommunens gator, trottoarer och torg sopas rena från sand och grus.

Traktor som sopar gatorna i villaområde

Detsamma gäller skolor och andra kommunala byggnader, upptagning av sand och grus sker så snart snön är borta. Det kan ta ett tag innan all sand är upptagen så ta det försiktigt när ni cyklar.

Renhållning av gator, trottoarer och torg under sommarhalvåret sker efter behov.

Senast uppdaterad: 4 maj 2023