Läs om klimatet i vår nya bokcirkel

Publicerad: 10 oktober 2022 Uppdaterad: 11 oktober 2022

Vi har valt ut fyra av 2022 års mest spännande titlar om klimatkrisen, vår natur och människans förmåga att hantera den situation vi är i. Låt oss använda vintermånaderna till att läsa, fundera och samtala om vårt klimat utifrån dessa böcker. Du kan anmäla dig till hela bokcirkeln och läsa och diskutera alla fyra böcker, eller anmäla dig till enskilda böcker/tillfällen.

Grynig bild på en granskog.
Bokcirkel: Läs mer om klimatet.

Bok

Boktitel

Datum för träff

1

Världen som väntar. Vårt liv i
klimatförändringarnas Sverige.

29 november klockan 18.00

2

Skogslandet. En granskning.

10 januari 2023 klockan 18.00

3

Krisen börjar här. En klimatrapport
från det unga Afrika.

15 februari 2023 klockan 18.00

4

Monstersamhället. Från förnekelse
till framtid.

21 mars 2023 klockan 18.00


Vi som leder bokcirkeln har ingen specialkunskap om ämnet men håller en struktur för ett samtal vid varje träff.

Bok 1-3 erbjuder biblioteket 10 exemplar per bok av till utlån för er som vill delta i bokcirkeln.

Bok 4 (Monstersamhället) erbjuds endast digitalt (e-bok och ljudbok) via appen Biblio som du har tillgång till gratis med ditt lånekort. Böckerna biblioteket köper in kommer att skänkas till andra bibliotek eller studieförbund efter bokcirkeln.

Frågor och anmälan

Mejla lena.nygren@orsa.se eller ring 0250-55 22 72 minst två veckor innan träffen för respektive bok.

1. Världen som väntar. Vårt liv i klimatförändringarnas Sverige av Peter Alestig
Sverige håller på att förändras. Det snöar mindre, regnar mer och har blivit varmare. Ändå tänker många svenskar att klimatförändringar är något som drabbar andra människor i andra delar av världen. Så är det inte. Redan idag har den globala uppvärmningen hotat vår tillgång på mat, gett oss nya sjukdomar och parasiter samt påverkat vår roll i världspolitiken. Och det är förmodligen bara början. I Världen som väntar tecknar klimatjournalisten Peter Alestig på ett nyskapande sätt en bild av hur våra liv kommer att påverkas på sätt vi inte kunnat föreställa oss. Hur slår extremvädret mot vår hälsa och ekonomi? Hur ska vi klara energiförsörjningen när fossila bränslen fasas ut? Och hur försvarar vi demokratin när klimatfrågan ställer människor mot varandra?

2. Skogslandet. En granskning av Lisa Röstlund
I skogslandet Sverige pågår en strid. Biologer larmar: de sista riktiga skogarna försvinner – snart återstår bara hyggen och plantager. Skogsbolag och andra forskare säger tvärtom: vi har aldrig haft så mycket skog som nu. Och mitt i brinnande klimat- och biologisk mångfalds-kris är man djupt oense om hur skogen ska användas för att bäst möta och bidra till att lösa den. När journalisten Lisa Röstlund granskar en av vår tids ödesfrågor kliver hon ned i skyttegravarna och blottar konsekvenser av kriget. Hon finner hemliga dokument och möter rädda människor som bara vågar uttala sig anonymt, men också de som väljer att prata öppet. Om självmord. Om dödshot mellan grannar. Om etablerade och välrenommerade forskare som mobbas ut. Och om vetenskapsmän som smider planer ihop med industrin. Granskningen vävs in i hennes vardag och väcker svåra frågor.

3. Krisen börjar här. Klimatrapport från det unga Afrika av Vanessa Nakate
Skillnader i kön, socioekonomisk tillhörighet och utbildningsnivå är faktorer som omöjligen kan särskiljas från klimatkrisen. Det menar aktivisten Vanessa Nakate som är en av miljörörelsens mest spännande röster. Vid 21 års ålder fick hon upp ögonen för Greta Thunbergs Fridays for Future och blev den första ugandiska aktivisten att delta. I dag står hon i frontlinjen för en kunskapskampanj riktad till det unga Afrika. Som ingen före henne har hon bland annat satt Afrika i centrum för diskussionen om hållbarhet och maktfördelning. I Krisen börjar här belyser Nakate faktumet att de människor som drabbats svårast, är desamma som sällan hörs i den offentliga debatten. Och lika brådskande som det är att ta itu med klimatkrisen, hävdar Nakate, är det att förbättra förutsättningarna för fler att delta i kampen. Kampen om en bättre framtid för alla.

4. Monstersamhället. Från förnekelse till framtid av Herman Geijer
Klimatkris och extremväder, kollapsade ekosystem och massutrotning av arter. Vår livsstil har skapat ett monstersamhälle som kan leda till vår undergång. Hur ska vi kunna leva i den nya värld som väntar? Herman Geijer liknar vårt moderna samhälle med relationen mellan Victor Frankenstein och hans monster i Mary Shelleys klassiska roman Frankenstein: eller den moderne Prometeus. Vi är både Victor och monstret – men tillsammans kan vi bli något annat, något bättre. Bokens fyra delar tar oss från förnekelse till förberedelse, förändring och framtid. Det handlar om psykologiska mekanismer, övertro på teknik, fysiska behov, klimatprepping, gemenskap och om liv och död i kollapsens skugga.

Senast uppdaterad: 11 oktober 2022