Dataskydd och biblioteket

Vi arbetar ständigt med att utveckla och säkerställa våra rutiner för att du som låntagare ska känna dig trygg med hur vi behandlar dina personuppgifter. När du skaffar lånekort hos oss godkänner du våra låneregler och att vi behandlar dina personuppgifter.

Händer på tangentbord.

Personuppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i biblioteksdatasystemet och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan. Orsa bibliotek ingår tillsammans med biblioteken i Mora och Älvdalen i Ovansiljans bibliotek och dina personuppgifter behandlas därmed inom alla tre kommunerna.

Vi behöver dina personuppgifter för att du bland annat ska kunna låna och använda våra digitala tjänster.

Vi vill skapa en så bra upplevelse som möjligt för dig som låntagare. Vi behöver därför dina personuppgifterna så att vi kan påminna dig om att lånetiden går ut, skicka aviseringar och eventuella ersättningskrav.

Dina bibliotekslån omfattas av sekretess. Det innebär att vi inte får berätta för någon vilka böcker du lånar. För barn under tretton år kommer påminnelser och ersättningskrav att skickas till vårdnadshavare.

Vi får heller inte spara din lånehistorik utan att informera dig. Vi sparar ingen lånehistorisk automatiskt, undantaget för låntagarkategorin "talbokslåntagare". Du kan dock själv välja att spara lånehistoriken som en extra service.

Biblioteksdatasystemet samkörs inte med några externa myndighetssystem. Du ansvarar för att meddela ändringar av namn, adress, telefonnummer och mejladress.

Orsa kommun behandlar dina/era personuppgifter för myndighetsutövning och andra arbetsuppgifter inom utskottets verksamhetsområde.

Uppgifterna används enligt dataskyddsförordningens artikel 6.1. Uppgifterna förvaras i ett dokument- och ärendehanteringssystem/verksamhetssystem och gallras enligt gällande dokumenthanteringsplan.

Uppgifterna kan komma att överföras till andra system inom kommunen samt externa myndigheter/verksamheter. För mer information om detta kontaktar du förvaltningens dataskyddskontaktperson.

Verksamhetsområdets dataskyddskontaktperson når du på e-post: anna.erkers@orsa.se eller 0250-55 21 44

För att skydda dina personuppgifter och information om dina lån har vi dessa rutiner:

 • Barn 5 år och yngre lånar på anhörigs lånekort
 • Barn 6-12 år behöver vårdnadshavares underskrift för att få skaffa lånekort
 • För att kunna skaffa lånekort behöver du som är 13 år och uppåt legitimera dig med godkänd ID-handling
 • Ungdomar 13-17 år kan även att skaffa lånekort via blankett med vårdnadshavares underskrift
 • För att kunna låna böcker behöver du antingen ha med dig lånekortet eller giltig legitimation
 • Vill du att någon annan ska kunna låna åt dig behöver du skicka med lånekort eller din legitimation
 • Vid hantering av lån/omlån via telefon, mejl eller ombud nämner biblioteket inga boktitlar

Godkända svenska ID-handlingar är:

 • Svenskt ID-kort utfärdat av Skatteverket
 • Nationellt ID-kort utfärdat av svensk polis
 • ID-kort utfärdat av någon av de fyra svenska storbankerna
 • Svenskt pass
 • Svenskt körkort
 • Migrationsverkets LMA-kort
Senast uppdaterad: 15 december 2022