Skoterleder

Snöskoter är ett fantastiskt fortskaffningsmedel på våra breddgrader. För att den ska fortsätta vara det är det viktigt att alla skoterförare känner till alla regler som finns vid skoteråkning.

Snöskoter står uppställd vid en skoterledsskylt vid ett naturreservat.

I vissa delar av Orsa kommun får du inte köra snöskoter. För mer information om vilka områden det gäller se Skoterkarta Dalarna.  Länk till annan webbplats.Områdena som är utmärkta på kartan är skoteråkning förbjuden eller begränsad.

Följ skoterlederna
På skoterlederna kör du säkrast och stör minst. Vissa leder kan även vara gemensamma med skidleder. Ta alltid hänsyn till skidåkare och andra du möter.

Skoterleder i fjällen, är liksom övriga fjälleder, markerade med ledkryss. De är dessutom markerade med skyltar eller märken som visar vad som gäller på leden.

Det är förbjudet att:

  • passera annans mark om det uppstår skada
  • köra på skogs- och jordbruksmark, om det inte är uppenbart att det kan ske utan risk för skada på skog eller mark
  • generellt förbud gäller för körning på skogsplanteringar eller i ungskog som är lägre än två meter över snötäcket
  • köra alltför nära bostäder och bebyggelse.
  • allmän snöskoterkörning är också förbjuden i skidanläggningar eller i anslutning till dessa.
Senast uppdaterad: 2 juli 2019