Vattenskoter

Du som kör vattenskoter har lika stort ansvar som övriga sjötrafikanter att följa de regler som finns och att känna till vilka regler som gäller där du kör. Förutom att känna till sjövägsreglerna måste du också använda gott omdöme i förhållande till annan sjötrafik.

Vattenskoter ligger i vattnet.

Kör vattenskoter på ett säkert sätt

Här är några råd att följa för en säker vattenskotertur:

 • Ha flytväst och hjälm (vatten blir stenhårt om du välter i hög fart).
 • Kör aldrig onykter och håll på sjövägsreglerna – sjölagen gäller även för vattenskotrar.
 • Använd alltid ”död mans grepp” på ett korrekt sätt, om du ramlar i vattnet ska motorn stängas av.
 • Ta hänsyn både till andra människor och naturen och kör inte din vattenskoter inom skyddsområden.
  • Några exempel:
   • Intensiv körning inom ett begränsat område orsakar oljud och buller. Det kan vara mycket störande för både människor och djur.
   • När du kör vattenskoter nära badande människor riskerar du att köra på dem och skada dem.
   • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
   • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Vattenskoterförordningen

Regler för vattenskoter finns i vattenskoterförordningen Länk till annan webbplats.. Där står att det är ett allmänt förbud mot att köra vattenskoter. Men:

 • Du får köra i allmänna farleder.
 • Du får köra där länsstyrelsen Dalarna beslutat om undantag från det allmänna förbudet. I Orsa kommun finns inga sådana undantag. Det enda undantaget i hela Dalarnas län är ett område i Strömsholms kanal, Smedjebackens kommun. Länk till annan webbplats.
 • Från och med 1 maj 2022 gäller krav om förarbevis för att framföra vattenskoter. För att kunna utbilda sig och få köra vattenskoter krävs det även att man har fyllt 15 år.

Vattenskoterförordningens giltighet har ifrågasatts genom en dom från EU-domstolen vilket gör att det i dag inte bedrivs någon tillsyn utifrån reglerna i förordningen. Däremot har du som kör vattenskoter ansvar för att följa sjölagen Länk till annan webbplats. och de sjövägsregler Länk till annan webbplats. som gäller. I de fall då det inte görs utför sjöpolisen åtgärder på samma sätt som mot andra fartyg.

Vad är en vattenskoter?

Enligt länsstyrelsens definition är en vattenskoter en farkost som är kortare än fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla. Den är utformad för att köras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på den, snarare än sitter i den.

Tillsynsmyndighet

Polisen är tillsynsmyndighet, och det är dit du ska ringa och anmäla om du störs av otillåten körning med vattenskoter, telefonnummer 114 14. Polisen ansvarar bland annat för att förebygga och ingripa mot sjöfylleri, fartöverträdelser och utreda sjöfartsolyckor. 

Senast uppdaterad: 17 augusti 2022