Vattenskotertrafik

Den som kör vattenskoter har ansvar för att följa gällande regler, samt att köra säkert och inte orsaka skada eller problem för människors hälsa, naturen eller miljön. I hela Orsa kommun är det förbjudet att köra vattenskoter.

Vattenskoter ligger i vattnet.

Vattenskotrar kan vara väldigt störande på många sätt. Några exempel:

  • Störande buller. Intensiv körning inom ett begränsat område orsakar oljud och buller. Det kan vara mycket störande för både människor och djur.
  • Risk för olyckor. När du kör vattenskoter nära badande människor riskerar du att köra på dem och skada dem.
  • Påverkan på växt- och djurliv. I grunda vatten med mjuka bottnar finns risk för skador. Mjukbottnar är näringsrika och mycket viktiga för såväl sjöfågel som fisk.
  • Störande för fågellivet. Vattenskoterkörning kan påverka fåglar, till exempel under häckningstiden.

Var får du köra vattenskoter?

Regler för vattenskoter finns i Vattenskoterförordningenlänk till annan webbplats. Där står att det är ett allmänt förbud mot att köra vattenskoter. Men:

  • du får köra i allmänna farleder
  • du får köra där länsstyrelsen beslutat om undantag från det allmänna förbudet.

Sådana undantag beviljas bara i vattenområden som ligger långt från bostads- eller fritidshusområden och som har ringa värde för exempelvis natur- och kulturmiljö, biologisk mångfald och friluftsliv och där allmänheten inte störs.

I Orsa kommun finns inga sådana undantag, vilket innebär att det är helt förbjudet att köra vattenskoter i alla vattendrag inom vår kommun.

Det enda undantaget i hela Dalarnas län är ett område i Strömsholms kanal, Smedjebackens kommun.länk till annan webbplats

Vem får köra vattenskoter?

Du måste vara 15 år fyllda för att få köra vattenskoter.

Vad är en vattenskoter?

Enligt länsstyrelsens definition är en vattenskoter en farkost som är kortare än fyra meter och som har en förbränningsmotor med ett vattenjetaggregat som främsta drivkälla. Den är utformad för att köras av en eller flera personer som sitter, står eller står på knä på den, snarare än sitter i den.

Ansvar

Den som bryter mot Vattenskoterförordningens bestämmelser kan dömas till böter. Polisen är tillsynsmyndighet, och det är dit du ska ringa och anmäla om du störs av otillåten körning med vattenskoter, telefonnummer 114 14.

Senast uppdaterad: 3 juli 2019