Demensboende

I Orsa finns ett särskilt boende för personer med demens. Det är en insats som måste ansökas om hos Norra Dalarnas myndighetsservice. Man hyr sin egen lägenhet och man har tillgång till personal dygnet runt.

Pojke sitter på en ponny.

Demensboende

När man av olika skäl inte längre kan bo kvar i eget boende kan man ansöka om plats på särskilt boende. Man hyr själv sin lägenhet och har därmed möjlighet att söka bostadsbidrag. Man tar med sig sina egna möbler.

Utöver hyra betalar man för mat och omsorg. Personal finns tillgänglig dygnet runt. Kommunen har sjuksköterskor som ansvarar för hälso- och sjukvård för personer som bor i särskilt boende.

Orsagården är ett särskilt boende för dementa i Orsa.

För att ansöka om särskilt boende tar man kontakt med en biståndshandläggare hos Norra Dalarnas Myndighetsservice.

Senast uppdaterad: 30 november 2022