Digital anslagstavla

Det här är Orsa kommuns officiella anslagstavla. Här hittar du tillkännagivanden, kungörelser och justerade protokoll från kommunfullmäktige, kommunstyrelse och nämnder.

Protokollen förvaras digitalt. Gå till sidan protokoll och kallelser för att se protokollen.

Tillkännagivande av justerade protokoll

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Just nu finns inga aktuella dokument

Tillkännagivande om fullmäktiges sammanträden

Just nu finns inga aktuella dokument

Övriga anslag, kungörelser och tillkännagivanden

Just nu finns inga aktuella dokument


Överklaga beslut

Från och med den dag då protokollet anslås (publiceras) och tre veckor framåt kan personer som är folkbokförda, äger mark med tillhörande byggnader eller betalar kommunalskatt i Orsa kommun överklaga ett beslut.

Så här går du tillväga för att överklaga ett beslut.

Överförmyndare

Orsa kommuns överförmyndare heter Sven-Erik Sjöberg.

Själva handläggningen av överförmyndarärenden sköts dock via delegation till tjänstemännen på Överförmyndarkansliet i Mora.

Handläggarna nås på Överförmyndarkansliets expeditionstelefon 0250-263 50, alla helgfria vardagar 10.00–12.00. Kontakta dem om du vill boka ett möte eller om du har andra frågor gällande handläggningen.

E-postadress: overformyndaren@mora.se
Postadress: Överförmyndare i samverkan i övre Dalarna, Mora kommun, 792 80 Mora

Läs mer om överförmyndaren här.

Senast uppdaterad: 3 juni 2024