Medborgarförslag

Du som är folkbokförd i Orsa kommun kan genom att lämna ett medborgarförslag vara med och påverka politiken i frågor som är angelägna för just dig.

Ungt par på café med bärbar dator.

Så här gör du:

 • Logga in i e-tjänsten (se länk nedan). Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten så kan kontaktcenter hjälpa dig.
 • Beskriv ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.
 • I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne, har du fler förslag ska du lämna in dem var för sig.
 • Ditt medborgarförslag kan bara handla om politiska frågor inom kommunens beslutandeområde samt att inget liknande förslag ska ha inkommit under de senaste två åren.

Innehåller ditt förslag

 • synpunkter på löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning eller sanering av klotter, gör då en felanmälan
 • synpunkter på kommunens verksamheter och tjänster så ska du i stället använda formuläret som finns på sidan synpunkter.
 1. Förslagslämnaren skickar in sitt medborgarförslag via e-tjänst
  (kontakta kontaktcenter om du behöver hjälp).
 2. Förslaget granskas så att det uppfyller kraven (att förslaget är en politisk fråga inom kommunens beslutandeområde samt att inget liknande förslag har inkommit de senaste två åren).
 3. Godkänt förslag (som uppfyller kraven) publiceras här Länk till annan webbplats..
 4. Förslagslämnaren inbjuds till KF (kommunfullmäktige) för att presentera sitt förslag.
 5. Förslagslämnaren inbjuds eventuellt till KS (kommunstyrelsen) för att delta när beslut fattas.
 6. Beslutet skickas till förslagslämnaren och publiceras här Länk till annan webbplats..
Senast uppdaterad: 24 april 2024