Medborgarförslag

Genom att lämna ett medborgarförslag har du möjlighet att påverka politiken i frågor som är angelägna för dig. Om du är folkbokförd i Orsa kommun kan du lämna medborgarförslag.

Tänk på att beskriva ditt medborgarförslag så kort och konkret som möjligt. I motiveringen kan du sedan argumentera för ditt förslag.

Tänk på att:

  • I ditt medborgarförslag ska du bara ta upp ett ämne, har du fler förslag ska du lämna dem var för sig.
  • Ditt medborgarförslag kan bara handla om saker där kommunen kan bestämma.
  • Ditt medborgarförslag lämnar du enklast in genom att spara blanketten nedan på din dator och sedan fylla i blanketten på skärmen. Du skriver ut den på papper och lämnar den underskriven i kommunhusets reception eller skickar den till Orsa kommun, Box 23, 794 21 Orsa

Blankett medborgarförslag , 1.1 MB.

Innehåller ditt medborgarförslag:

  • Löpande underhåll som till exempel gatubelysning, nedskräpning och sanering av klotter, rekommenderar vi dig att istället göra en Felanmälan.
  • Synpunkter på kommunens verksamheter och tjänster? Så ska du istället använda formuläret som finns på sidan Synpunkter.
Senast uppdaterad: 1 juli 2022