Hur kan jag vara med och påverka?

I ett demokratiskt samhälle behövs delaktiga medborgare. Du som bor i Orsa kan vara med och påverka hur din kommun ska vara, inte enbart genom att rösta i de kommunala valen vart fjärde år. Här ser du andra sätt att påverka och vara delaktig i din kommuns utveckling.