Mora, Orsa, Älvdalen och Vansbro bygger nya externa webbplatser

Samarbetet mellan de fyra kommunerna ska resultera i nya externa webbplatser, en för varje kommun. Kommunerna har gjort en förstudie, kartlagt målgruppernas behov och önskemål samt tagit fram en kravspecifikation för vad de nya webbarna ska innehålla.

Kommunernas nuvarande webbplatser (morakommun.se, orsa.se, alvdalen.se och vansbro.se) lanserades mellan år 2007–2009 och är i stort behov av uppdatering. Utvecklingen av teknik och digital kommunikation går oerhört snabbt och kommunerna behöver fyra bygga helt nya webbplatser. Det innebär ett omfattande arbete samtidigt som resurserna är begränsade.

– Att vi är små gör oss sårbara, särskilt i händelse av en krissituation. Förutom att kunna dela på vissa kostnader kommer vi även att bygga upp ett större nätverk med webbredaktörer från varje kommun, vilket gör det enklare att stötta varandra när det behövs som mest. I det här projektet är alla vinnare, säger Peter Karlsson, kommundirektör Mora kommun, Ann-Therese Albertsson, kommunchef Orsa kommun, Oscar Fredriksson, kommunchef Vansbro kommun och Stefan Linde, kommundirektör Älvdalens kommun, i ett gemensamt uttalande.

Kommunal servicewebb

Under våren 2017 har kommunernas projektgrupp arbetat fram en förstudie. Slutsatserna av förstudien är att webbplatserna ska fokusera på kommunal service.

Fokus är att bygga webbplatser för kommunal service så att användarna får den information de behöver och kan lösa de uppgifter de står inför. (Citat ur förstudie)

En annan slutsats är att webbarna måste byggas så att det blir enkelt och kostnadseffektivt att göra uppdateringar från det datum de lanseras. En kommunal webbplats behöver uppdateras kontinuerligt för att vara relevant för användarna.

De nya webbplatserna kommer att vara mobilanpassade (responsiva), på sikt erbjuda efterfrågade e-tjänster och vara utformade med fokus på användarvänlighet och tillgänglighet.

Effektkartläggning

Hösten 2017 genomfördes en effektkartläggning. Det är en undersökning för att ta reda på vilka de primära målgrupperna av webbplatsen är, vad de har för behov och hur de använder webben. Ett stort antal medborgare intervjuades för att få ett bra underlag inför bygget.

– Vi lever i ett digitaliserat samhälle där man förväntar sig att snabbt, enkelt och säkert kunna sköta sina egna ärenden. Därför är det viktigt att vi kan erbjuda våra invånare, besökare och företagare den service som efterfrågas för att underlätta i vardagen, säger cheferna gemensamt.

Senast uppdaterad: 6 september 2018