Nya tåg för en utvecklad kollektivtrafik

Inlandsbanan har köpt in fem motorvagnar av modellen Alstom Lint. Moderna tåg skapar möjligheter för en utveckling av kollektivtrafiken i inlandet.

Inlandsbanans nya tåg.

– Det här skapar möjlighet för att få till pendeltågstrafik Orsa-Mora vilket är viktigt för regionens utveckling och efterlängtat av Orsaborna efter det framgångsrika testet för två år sedan, säger Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande Orsa kommun.

En arbetsgrupp bestående av politiker och tjänstemän från Länstrafikbolagen i Jämtland och Dalarna, Inlandsbanan AB samt kommunerna Östersund, Berg, Härjedalen, Orsa och Mora har sedan hösten 2018 bedrivit ett aktivt arbete för att ta ett samlat grepp för att utveckla kollektivtrafiken i inlandet. Nu tas helhetsgrepp om inlandstrafiken mellan Mora och Östersund.

– Genom arbetsgruppens arbete, samt inköp av nya tåg finns nu helt nya möjligheter. Dessutom har bolaget Inlandsbanan ett uppdrag i ägardirektivet att ta tillbaka kollektivtrafiken till järnvägen Inlandsbanan, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

– Vi ser ett starkt intresse att åka tåg och knappt hälften av resenärerna åker hela sträckan Mora-Östersund. Inlandsbanan är bevisligen en naturlig resväg mellan västra Mälardalen och Jämtland, via Dalarna, säger Peter Ekholm, vd Inlandsbanan AB.

Arbetsgruppen utreder just nu möjligheter för pendeltågstrafik Orsa-Mora.

Senast uppdaterad: 1 mars 2019