Orsaborna skulle rekommendera Orsa

Flera orsabor skulle rekommendera en vän att flytta till Orsa. Det visar en medborgarundersökning som Orsa kommun genomförde i samarbete med SCB hösten 2018.

MEDBORGARUNDERSÖKNINGEN ger en bild av hur orsaborna ser på kommunen. 800 invånare fick hem enkäten och 368 svar skickades in. Det är en svarsfrekvens på 46 procent, vilket är bättre än genomsnittet för de 111 deltagande kommunerna.

Fler medborgare skulle rekommendera vänner och bekanta att flytta till Orsa nu (indexresultat 64) än 2014 (indexresultat 53). Jämfört med medborgarundersökningen som gjordes 2014 ser nu fler orsabor möjligheter att få arbete inom rimligt avstånd.

11 verksamheter får högre betyg
Kommunens olika verksamheter har fått elva högre betyg och fem lägre betyg jämfört med 2014. Glädjande nog är de betyg som minskar i samtliga fall marginella minskningar, det handlar till exempel om att räddningstjänsten fått betygsindex 78, jämför med 80 i undersökningen 2014.

GRUNDSKOLAN sticker ut i positiv bemärkelse, här har betyget ökat från betygsindex 30 år 2014 till betygsindex 55 år 2018.

ORSABORNA KÄNNER SIG dock något mindre trygga nu med att vistas utomhus på kvällar och nätter jämfört med 2014. Trots det ligger trygghetsindex över genomsnittet jämfört med alla kommuner som deltagit i undersökningen.

Ökat förtroende för politiker
Attityden till våra politiker mäts också i undersökningen. Jämfört med 2014 upplever orsaborna ett ökat förtroende för våra kommunpolitiker, man upplever också att politikerna lyssnar mer på synpunkter och man som invånare har bättre möjligheter att påverka inom de kommunala verksamheterna samt har en ökad möjlighet att påverka politiska beslut.

– Vi vill tacka alla er som deltog i undersökningen för att ni tog er tid att svara. Era svar är ett viktigt underlag för att vi ska kunna jobba fokuserat med det vi behöver förbättra, säger Henrik Göthberg som är verksamhetsområdeschef för Service och utveckling i Orsa kommun.

VILL DU LÄSA MER finns undersökningsresultaten i sin helhet på www.scb.se Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 4 mars 2019