Nu skapar vi visionen av Orsa 2050

Hur vill vi att Orsa ska se ut om 30 år? Det ska Orsas politiker fundera på under det här året. Och man kommer att ta hjälp av orsaborna för att skapa en bild av vårt framtida samhälle.

Människor står i en cirkel och håller upp olika kugghjul. Man ser bara deras svarta skuggor ovanifrån.

Orsa kommuns vision ska uppdateras och arbetet inleds med två seminariedagar under våren där främst kommunstyrelsen ska börja fundera på framtidsfrågorna.

- Vi kommer att ha två heldagar med inspel från såväl lokalt som globalt perspektiv på vilken spelplan kommunerna har de kommande trettio åren, berättar kommunalrådet Mikael Thalin. Med i processen finns både Central Sweden som är Dalarnas kontor i EU, Region Dalarna och representanter för våra grannkommuner Mora och Älvdalen.

- De ungas perspektiv är en del av samhällsbyggandet. Unga kommunutvecklare kommer att medverka i arbetet hela tiden.

Efter vårens två politikerdagar kommer det att arrangeras medarbetar och medborgardialoger på temat.

- Vi ska samla in tankar på så många sätt vi kan inför den tredje heldagen i höst, då politikerna tillsammans ska börja formulera visionen, säger Henrik Göthberg, chef för Service och utveckling.

Först ut som inspiratör med framtidsfokus är Hans Abrahamsson från Göteborgs universitet. Han är bl a expert på globalisering och hur den påverkar lokalsamhället.

Andra dagens inspiratör är Palle Lundberg, tidigare barn- och utbildningschef i Orsa och numer stadsdirektör i Helsingborgs kommun. Han blev utnämnd till årets chef. Han har också som kommundirektör varit med om att vinna utmärkelsen Årets kommun vid två tillfällen.

- Det är kul att Palle vill dela med sig av sin resa – som ju faktiskt startade sin ledarbana i Orsa, säger Henrik.

- Vi utgår från dagsläget och gör ett ett inspel på vad som hänt de gånga trettio åren för att få perspektiv på tidsramen och vad som kan hända.

- Det är viktigt att kommunen har en riktning att arbeta mot. En målbild eller ambition om man så vill. Det är ju vårt jobb att göra Orsa till en bättre och bättre plats att leva på, fortsätter Henrik.

Senast uppdaterad: 7 mars 2019