Förskolan och fritidshemmet i Skattungbyn kan tas över av Skattunge friskola

Skattunge friskola och Orsa kommun har under vintern haft samtal rörande förskolan och fritidshemmet i Skattungbyn. Friskolan har börjat sondera och planera för att eventuellt överta verksamheterna från kommunen med start höstterminen 2019.

- Vi är väldigt glada över det positiva samarbetet med kommunen, och förfrågan om att ta över förskola och fritidshem. Nu arbetar vi för att se hur vi kan ansvara för hela verksamheten. Vi tror att det kan bli en kvalitetshöjning när vi kan samverka ännu bättre kring barnen mellan de olika delarna i verksamheten, säger Kristina West, rektor för Friskolan.

En formell ansökan om att överta och starta måste vara kommunen till handa i slutet av april. Beslutet att godkänna verksamheten fattas av kommunstyrelsen i juni.

- Kommunen ser positivt på att samarbetet med Skattunge friskola och friskolans verksamhet på det här sättet stärks, säger Susann Lindblad (C), ordförande i Orsa kommuns utskott för lärande.

Det är samma villkor i fristående förskolor och fritidshem som i kommunala. Vistelsetider och avgifter är detsamma som i kommunens verksamheter.

Senast uppdaterad: 15 april 2019