Orsas grundskola i topp i landet

I Lärarnas Riksförbunds skolranking så hamnar Orsa kommun på 21:a plats, vilket är bäst i länet.

Lärarnas Riksförbund har gjort en jämförande skolundersökning Länk till annan webbplats. som tar hänsyn till kommunernas olika förutsättningar. Utifrån fyra olika delmodeller har de försökt ge en mer rättvis bild av hur olika kommuner står sig i förhållande till varandra. De fyra delmodellerna är:

  1. Undervisningskostnad per elev
  2. Lärarlöner
  3. Lärarbehörighet
  4. Elevresultat

Ladda ner hela undesökningen Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 6 maj 2019