Utredning av VA-försörjning i södra Orsa

Nu finns ett förslag kring hur utredningen av den långsiktiga försörjningen av vatten och avlopp (VA) i södra Orsa ska gå till. Den 14 maj tar kommunen beslut om utredningen och hur den ska genomföras.

När den kommunala VA-planen togs fram beslutade Orsa kommun att utreda förutsättningarna för framtida VA-försörjning i södra Orsa.

Området kan uppfylla kriterier för kommunal utbyggnadsskyldighet till det kommunala VA-nätet. Men när planen togs fram fanns ett stort motstånd bland de boende att ansluta sig till den allmänna VA-anläggningen, bland annat inkom ett dokument med 800 underskrifter om att få ha kvar enskild VA-försörjning.

Kommunen beslutade då att förutsättningarna i södra Orsa måste utredas innan man kan ta ett beslut.

Utredningen görs under 2019-2020.

Här kan du läsa mer om hur den föreslås gå till.

 

Senast uppdaterad: 17 juni 2020