Geopark Siljan - Sveriges första geopark

Sveriges Geologiska Undersökning (SGU) har beslutat att landets första geopark kommer att ligga i Siljansregionen. En del av parken kommer finnas i Orsa.

Skog och bergshäll

Styggforsen är en av de platser kring Siljan som fått sitt unika utseende tack vare ett meteornedslag för nära 380 miljoner år sedan. Foto: Länsstyrelsen i Dalarnas län.

En geopark är ett område där man vill skapa hållbar regional tillväxt genom att samordna och koordinera geologiska besöksmål, arbeta med naturvårdsfrågor som rör de geologiska besöksplatserna, stödja forskning och utbildning och sprida kunskap om geologi till allmänheten.

För nästan 380 miljoner år sedan slog en meteorit ner och bildade det som skulle bli sjön Siljan. Meteoritnedslaget gör Siljansringen högintressant ur ett geologiskt perspektiv.

– De unika geologiska värden som finns i Geopark Siljan, förutom att det är Europas största nedslagskrater, är alla starkt kopplade till effekterna av meteoritnedslaget. Här finns bergarter som eroderats ner över tid och försvunnit i den här delen av Sverige. Den ovanliga berggrundsytan har också skapat speciella dräneringsmönster när den senaste inlandsisen smälte bort, bland annat spår av isdämda sjöar och områden med dyner av flygsand, säger Linda Wickström, statsgeolog vid SGU.

Geoparken blir nytt besöksmål

Geopark Siljan ligger i delar av Orsa, Mora, Rättviks och Leksands kommuner och är ett samarbete mellan Länsstyrelsen, kommunerna och Visit Dalarna.

– Sveriges första Geopark i Dalarna och Siljansområdet är en mycket intressant möjlighet för Orsas besöksnäring. Vi kan affärsutveckla nya produkter och besöksmål till nya målgrupper både nationellt och internationellt, säger samhällschef Birgitta Bogren i Orsa kommun.

Senast uppdaterad: 12 juni 2019