Skattungbyn testar nytt sätt att resa kollektivt

Skattungbyns byutvecklingsförening är de första i landet att testa ett helt nytt sätt att resa gemensamt med en ny tjänst Freelway (app/webb).

Bild

Foto: Anna Erkers

I tjänsten kan användare boka/lägga upp sina resor och medpassagerare kan boka sig för att följa med. Samtidigt erbjuder Dalatrafik lediga platser i Serviceresor som passerar Skattungbyn. Dessa lediga platser har aldrig tidigare gjorts tillgängliga för resenärer. På detta vis ökar kollektivtrafikservicen för Skattungbyborna samtidigt ekonomiska och miljömässiga besparingar blir en konsekvens.

Skattungbyn är med i projektet ”Kollaborativ kollektivtrafik på landsbygden” tillsammans med Dalatrafik, Freelway och IVL och finansieras av Vinnova. Syftet med projektet är att möjliggöra för personer att leva i glesbygd och i områden där kollektivtrafiken inte är lika utbyggd som i storstäderna. 

- Vi testar detta för att förbättra vår lokala service. Vi förstår att det behövs ett helt nytt sätt att tänka kring kollektiv trafik i glesbygd. Här finns en privatbilism som kan utnyttjas av fler genom förtroendefull samverkan. Samtidigt är det inte möjligt att vi skulle ha den sortens kollektivtrafik som de större orterna har. Vi behöver något helt annat och detta är ett sätt att pröva något nytt. Så säger Kåre Olsson som sitter i styrelsen för byutvecklingsföreningen i Skattungbyn.

Med tanke på de besparingskrav som Dalatrafik har på sig sedan man blev en del av Region Dalarna så ser Dalatrafik positivt på projektet och nya sätt att kunna resa kollektivt. Även Trafikverket har visat intresse för att följa projektet. 

- På landsbygden är bilen för de allra flesta en nödvändighet. Att utnyttja de resorna för ökad samåkning ökar miljönyttan och kan bidra till ökat kollektivt resande. Därför är det har projektet jätteintressant, säger Mikael Thalin kommunalråd i kommun.

Kommunen hoppas på sikt att tjänsten ska kunna fungera för alla medborgare i Orsa. 

Tjänsten lanseras den 19 juni 2019.

Senast uppdaterad: 24 juni 2019