Eldningsförbudet hävt i hela Dalarna

Eldningsförbudet som gällt sedan den 25 juli i alla länets kommuner är nu hävt. Brandrisken är inte längre så hög att det krävs ett eldningsförbud. Beslutet är fattat 30 juli 2019

Senast uppdaterad: 5 mars 2021