Dags för ny medborgarundersökning!

Under september kommer 800 Orsabor att få en enkät från SCB om vad de tycker om Orsa. Medborgarundersökningen ligger till grund för vårt förbättringsarbete. Orsaborna har varit bra att svara på enkäten, men vi kan bli mycket bättre! Det är viktigt att ni som får enkäten svarar eftersom vi jobbar med resultaten ute i kommunens alla verksamheter! Ni kan svara på enkäten via webben eller i pappersform.

Senast uppdaterad: 20 augusti 2019