Information om installation av fiber lämnas enbart av Orsa Kommun och Kringdata AB

Kommunen har fått kännedom om att försäljare besöker hushåll för att sälja tjänster men dessa företag har inte tillräckligt med underlag för att lova ett exakt inkopplingsdatum.

Kabeltrumma

Kommunen har fått kännedom om att försäljare besöker hushåll för att sälja tjänster kopplade till fiber och installation av fiber men dessa företag har inte tillräckligt med underlag för att lova ett exakt inkopplingsdatum. Information om installation av fiber och inkopplingsdatum av fiber lämnas enbart av Orsa kommun eller Kringdata AB. Inget annat företag har information om detta.

Vid frågor om Orsa stadsnät kontakta Orsa kommuns kontaktcenter 0250‑55 21 00 eller mejla orsa.kommun@orsa.se

Läs mer om status och tidsplan för stadsnätet här

Senast uppdaterad: 1 december 2021