Orsaskolan satsar på våldsförebyggande arbete

Elever och lärare på Orsaskolan lär sig att ta ansvar för varandra och säga ifrån om de ser eller hör våld och kränkningar.

Introduktionen till MVP hölls av Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare på organisationen MÄN.

Introduktionen till MVP hölls av Dennis Nyström, utbildare och verksamhetsutvecklare på organisationen MÄN.

Orsaskolan deltar i utbildningsprogrammet Mentorer i våldsprevention, MVP. Det är en del av skolans långsiktiga värdegrundsarbete.

MVP är en bred och tidig våldsförebyggande insats riktad till unga. Programmet fokuserar på att förebygga våld, kränkningar och mobbning. Genom MVP tränas unga och vuxna att agera som förebilder i vardagen och ingripa vid en kränkande eller våldsam situation. Träningen sker bland annat genom regelbundna gruppdiskussioner kring tänkbara scenarier.

MVP kommer att vara en del av undervisningen på högstadiet från och med vårterminen 2020. All personal har redan gått en introduktion. Nu i höst kommer ett skolteam att utbildas för att kunna leda diskussionerna i klassrummen.

Arbetet med MVP sker i samarbete med organisationen MÄN (tidigare Män för jämställdhet) och ingår i ett forskningsprojekt för att utvärdera programmet i Sverige.

Läs mer om MVP på organisationen MÄNs webbplats Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 16 september 2019