Ny översiktplan i Orsa – styr utveckling av mark och vatten i kommunen

Kommunfullmäktige beslutade under måndagen att anta en ny översiktsplan. Översiktsplanen innehåller politikernas vision om hur kommunen ska utvecklas och handlar om den fysiska markanvändningen, det vill säga användningen av mark och vatten.

Flygbild över Orsa och Orsasjön en sommardag

Planen kommer användas som en kompass för ​strategiska markanvändningsfrågor och som vägledning för beslut inom bland annat detaljplanering och bygglov. Den har tagits fram av en politisk styrgrupp tillsammans med tjänstepersoner. Planen har ​ställts ut och visats på offentliga möten då politiker och tjänstepersoner har pratat med allmänheten om planen.

– I planen öppnar vi upp för möjligheten att bygga strandnära i vissa områden. En annan viktig sak är att den redovisar hur vi ska kombinera möjligheten att bygga och utveckla byarna och samtidigt ta hänsyn till jordbrukets behov av mark för lokal livsmedelsproduktion och bidra till ett öppet landskap, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande, som också varit med i översiktsplanens styrgrupp.

Översiktsplanens process

Den tidigare översiktsplanen är från 1994. Processen med att ta fram den nya planen påbörjades av Stadsbyggnadsförvaltningen 2013. Den 7 juli - 15 september 2017 fick medborgare tycka till om planen i ett samråd. Hela 72 svar kom in från privatpersoner, företag, föreningar, myndigheter med mera.

– Det är ovanligt många för att vara en sån liten kommun som Orsa, säger planarkitekt Emelie Drott. Det är roligt att så många är engagerade i kommunens utveckling!

Ett justerat förslag ställdes ut 18 januari - 22 mars 2018. Sedan gjordes en slutjustering av förslaget. Efter att kommunfullmäktige beslutat om planen ska protokollet justeras och offentliggöras och sedan vinner planen laga kraft efter tre veckor.

Senast uppdaterad: 3 oktober 2019