Simhallen i Orsa föreslås stänga efter vårterminen 2020

Simhallen i Orsa har stora renoveringsbehov. En utredning har undersökt olika alternativ för simhallens framtid och simundervisningen för skolbarn i Orsa. Nu föreslår politikerna att simhallen stängs efter vårterminen nästa år.

En liten pojke simmar med armkuddar i en inomhusbassäng.

Under hösten 2018 fick verksamhetsområde Samhälle i uppdrag att utreda simhallens förutsättningar för framtiden. Utredningen fokuserade på samordningsmöjligheter med andra aktörer och ekonomiska konsekvenser:

  • Simträning för skolbarn i Mora
    Redan idag reser de äldre skolbarnen till Mora simhall för sin simundervisning. Om även de yngre skolbarnen skulle åka till Mora uppkommer kostnader för inträde till Mora simhall på cirka 60 000 kronor per år och även skolskjutsen till och från Mora.
  • Kostnader för renovering av simhallen
    Den uppskattade kostnaden för att renovera simhallen i Orsa uppskattas till cirka 20 miljoner kronor. Men trots att renoveringen skulle genomföras så bedöms simhallens livslängd inte vara mer än 10 år. Kostnaderna för kommunen att driva simhallen vid en renovering bedöms även öka med 1,6–2 miljoner kronor per år.

Beslut i kommunstyrelsen 28 oktober
I tisdags beslutade samhällsutskottet att föreslå för kommunstyrelsen att simhallen ska stängas efter vårterminen 2020. Kommunstyrelsen tar beslut i frågan vid sitt möte den 28 oktober.

Senast uppdaterad: 9 oktober 2019