Nya rutiner för leverans av matlådor till hemmet

Orsa kommun kommer inte längre att leverera matlådor till hemmet. Uppgiften är inte ett grunduppdrag för kommunen, och nu bjuds istället näringslivet in för att skapa större valfrihet och billigare matlådor för dom personer som behöver hemleverans av mat.

I Orsa kommun är det Kostenheten som gör matlådorna och Arbetsmarknadsenheten (AME) som kör ut matlådorna. Det är personer som fått beslut av biståndshandläggare som haft hemleveransen. Matlådorna har haft ett fast pris och möjligheten att kunna välja maträtt har varit begränsad.

Nämnden för social myndighetsservice, där Orsa ingår tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner, har nu beslutat att sluta med hemleverans av matlådor. Den som är i behov av att få hem matlådor kommer kunna lösa detta på andra sätt genom att handla direkt från butik. Just nu pågår ett arbete där man undersöker vilka alternativa lösningar som finns i våra kommuner och där näringslivet förfrågas om möjligheter att vara delaktiga.

– Det här ett beslut som vi tror blir både bättre och billigare för den enskilde, säger Anette Eriksson (S), ordförande i den gemensamma nämnden för social myndighetsservice för Mora, Orsa och Älvdalens kommuner.

Insatsen med hemkörning av matlådor i Orsa kommer att avslutas vid årsskiftet, eller senast den 1 maj 2020.

Senast uppdaterad: 22 oktober 2019