Effektivare samarbete mellan polisen och kommunen

I november tecknades ett nytt medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Mora och Orsa kommun. Medborgarlöftet beskriver vad polisen, kommunen och andra aktörer i samhället lovar att åstadkomma tillsammans med medborgarna för att hantera lokala problem.

Kommunpolis Johan Hed och beredskaps- och säkerhetssamordnare Linda Björck-Jansson

Målet är att skapa ett effektivare brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i kommunen.

Polisen och kommunen lovar genom medborgarlöftet att alltid ha en gemensam och uppdaterad lägesbild över social oro och brottslighet i kommunen.

Johan Hed och Linda Björck-Jansson är de personer från polisen och kommunen som samordnar det brottsförebyggande arbetet och kan ge svar på några frågor gällande medborgarlöftet.

Hur går arbetet till med att skapa en gemensam och uppdaterad lägesbild?

Lägesbilden tas fram genom att nyckelpersoner i den egna organisationen (polis och kommun) samt relevanta samverkansparter såsom näringsliv och bostadsbolag träffas regelbundet. En ständigt pågående medborgare och medarbetardialog ska också bidra till en så korrekt lägesbild som möjligt berättar Linda Björck-Jansson.

Vilka effekter vill polisen och kommunen uppnå genom medborgarlöftet?

Genom att parterna har gemensam lägesbild över lokala problem i kommunen kan arbetet effektiviseras. När det brottsförebyggande arbetet sker gemensamt kan åtgärder mot aktuell problembild vidtas snabbare och kraftfullare säger Johan Hed.

Vad kan jag som medborgare bidra med i det brottförebyggande och trygghetsskapande arbetet i kommunen?

För tillfället är läget i Orsa väldigt lugnt enligt polisens statistik säger kommunpolis Johan Hed. För att statistiken ska vara korrekt är det av stor vikt att brott anmäls. Har du vetskap om brottslighet som förekommer så går det även bra att tipsa polisen.

Hur gör jag lättast en polisanmälan?

Detta går att göra via polisens webbplats polisen.se eller genom att ringa 114 14.

De som undertecknat medborgarlöftet är lokalpolisområdeschef Rune Lindbom och kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin.

Lokalpolisområdeschef Rune Lindbom och kommunstyrelsens ordförande Mikael Thalin skriver under avtalet. foto.
Senast uppdaterad: 9 december 2019