Har det ”flyttat in en främling” i din tonårings rum?

Är relationen med din tonåring konflikttyngd? Vill du skapa en positiv samvaro med din tonåring?

Familj står och håller varandras händer och tittar ut över sjö och skog.

Gå vår föräldrastödskurs i COPE TONÅR! (COPE – Community Parent Education Program)

Fokus ligger på att ni föräldrar träffas och tillsammans lär er strategier för att:

  • Bygga upp en öppen och tillitsfull kontakt med era ungdomar.
  • Förutse och förebygga problem.
  • Gränssätta på ett effektivt sätt då problem uppstår.

Kursen är tio veckor med en träff per vecka (kvällstid) på Orsaskolan.

Starttid måndagen 13/1 18.00-20.00 i Orsaskolans cafeteria.

Kursledare är Mikael Järvegård, lärare och föräldrastödsutbildare, samt Jonas Eriksson, kurator och föräldrastödsutbildare. Utbildningen är avgiftsfri.

Anmäl dig senast den 9 januari 2020 till jonas.eriksson@orsa.se eller mikael.jarvegard@orsa.se

Senast uppdaterad: 17 december 2019