Senaste nytt om leveranser av matlådor i Orsa kommun

I oktober 2019 fattade Gemensamma nämnden för myndighetsservice i Mora, Orsa och Älvdalen beslut om att kommunerna inte längre ska leverera matlådor till hemmet. Här är senaste nytt om vad som händer i frågan just nu.

I Orsa kommun är det Kostenheten som gör matlådorna och från årsskiftet är det hemtjänsten som kör ut matlådorna. Det är personer som fått beslut av biståndshandläggare som haft hemleveransen. Matlådorna har haft ett fast pris och möjligheten att kunna välja maträtt har varit begränsad.

Nämnden för social myndighetsservice, där Orsa ingår tillsammans med Mora och Älvdalens kommuner, har nu beslutat att sluta med hemleverans av matlådor. Sista dagen för tillagning och leverans av matlådor i Orsa blir den 30 april. Den som sedan är i behov av att få hem matlådor kommer kunna lösa detta på andra sätt.

Varför har nämnden tagit det här beslutet?

Att leverera mat är inte ett grunduppdrag för kommunen. Det går att hitta färdiglagad mat på egen hand på ett sätt som inte gick förut, och många andra kommuner har redan tagit det här beslutet. Beslutet har tagits för att bjuda in företagare som vill erbjuda tjänsterna och för att skapa valfrihet och billigare matlådor till dom som behöver få maten hemlevererad. I grunden handlar det om bestämmanderätt, att själv påverka vilken mat man vill äta och betala för.

Vad gör kommunen nu?

Orsa kommun för dialog med flera olika leverantörer för att upplysa om möjligheten att sälja mat direkt till de äldre.

Myndighetsservice för också samtal med alla berörda personer för att se till att alla kan lösa situationen på bästa tänkbara sätt. Den färdiglagade maten från kommunens kök kommer dock inte att säljas efter 30 april 2020.

Kommer hemtjänsten att köra ut matlådorna som de äldre får köpa av privata näringsidkare?

Nej, hemtjänsten kommer inte köra hem matlådor efter den 30 april 2020. För den som har fått beslut av biståndshandläggare att få hjälp med att handla kommer hemtjänsten kunna köpa hem och värma färdiglagad mat från butik.

Vad händer om det inte kommer fram några privata alternativ?

Förhoppningsvis finns det företagare som vill laga och leverera god, näringsrik och prisvärd mat till dom som behöver i Orsa. Men annars kommer maten att få köpas från butik. Hemtjänsten kan i så fall hjälpa till att handla och värma den färdiglagade maten.

Senast uppdaterad: 3 januari 2020