Orsa 2050 - Nu formulerar vi visionen.

Idag, fredag, sitter kommunstyrelsens och cheferna., ledda av Linda Fastén från Masarin Consulting, tidigare bl a innovationschef på Helsingborgs kommun, och bearbetar informationen för att börja formulera en gemensam vision om Orsa 2050.

Liten pojke spanar i en tubkikare. Foto.

Under fyra dagar har tidigare i år förtroendevalda, kommunens ledningsgrupp, ungdomsrepresentanter och näringslivsrepresentanter fått ta del av omvärldsbevakningar, framtidsspaningar och regionanalyser. Till detta har man fått input av både barn och ungdomar och medborgare i olika former av medborgardialoger. (Allt finns dokumenterat på orsa.se)

Deltagarna diskuterar vad visionen ska innehålla, struktur, syfte och framförallt: Hur ska det bli ett levande dokument som får Orsa att lyfta ännu mer.

Efter denna dag är det en grupp med en representant från varje parti som tar vid och formar det slutliga förslaget.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021