Ny kostpolicy i Orsa – mer lokalproducerad mat och ökat samarbete inom kommunen

Maten i Orsa kommuns kök ska i största möjliga mån vara lokalproducerad och närodlad för att bidra till hållbar utveckling, och samarbetet kring kost inom kommunens verksamheter ska öka. Det är förslaget i kommunens nya kostpolicy .

Buffè med grönsaker. Foto.

Kostpolicyn är ett styrdokument som ska ange hur kommunens verksamheter ska arbeta med kost och måltider. Policyn understryker att maten som serveras i kommunens kök ska vara nyttig och hållbart producerad. Men det som egentligen är nytt i kostpolicyn är fokuset på samarbete kring måltidssituationen inom kommunens alla verksamheter. Måltiden som sådan blir inte bara kostenhetens ansvar, utan måste även finnas på agendan i alla verksamheter.

– Det viktigaste i vårt nya förslag till kostpolicy är att alla kommunens medarbetare som jobbar med måltider inom skolan eller omsorgen får kunskap om måltidssituationen. Det kan handla om näringslära, kunskap kring specialkost, anpassad kost, bedöma aptit och hur måltiden bidrar till välmående och gemenskap, säger kostchef Veronica Berg.

Även skolelever involveras

Men inte bara personal i olika verksamheter behöver involveras. När det gäller till exempel skolan så är det viktigt att eleverna får kunskap om kostens betydelse, näringslära och hur måltiden påverkar vår miljö, hälsa och mående. Policyn ska därför följas upp gemensamt av kostenheten och verksamheterna Lärande och Omsorg.

Strategiutskottet beslutade vid sitt möte i måndags att föreslå kommunfullmäktige att anta kostpolicyn enligt förslaget. Först när kommunfullmäktige tagit beslutet blir policyn giltig. Kostpoliyn ska gälla till år 2022.

– Orsa kommun ska ge förutsättningar till en god hälsa och livsstil och det kan vi lyckas med om vi arbetar tillsammans, säger Veronica Berg som är kostchef i kommunen.

Senast uppdaterad: 5 mars 2021