Förskolan Trimsarvet byggs ut

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt möte under måndagen att bygga ut två nya avdelningar vid Trimsarvets förskola intill Digerbergets skola. Avdelningarna ska ersätta förskolorna Lindan 1 och Lindan 2.

Två föreskolebarn cyklar på cyklar, barnen syns bakifrån. Foto.

Förskolorna Lindan 1 och Lindan 2 har under lång tid haft stora renoveringsbehov. Arbetsmiljön för både barnen och personalen har varit undermålig. En utredning som gjordes under hösten la fram två alternativ. Det första var att Lindorna skulle flytta till Lillåhem i centrala Orsa. Den andra var att bygga ut Trimsarvet med två nya avdelningar.

Frågan var uppe på kommunfullmäktiges agenda i november, men då togs endast ett beslut om att tillfälligt flytta Lindorna till förskolan Parkens lokaler i Lillåhem till dess att man fattat ett permanent beslut. Det beslutades också om ytterligare utredning av förutsättningarna för utbyggnation för att få ett helhetsgrepp kring kommunens behov, vilket nu har gjorts.

Koppling till projektet nytt särskilt boende

Kommunstyrelsen beslutade i förra veckan vilka verksamheter som ska flytta med det nya särskilda boendet som kommunen planerar att bygga. Bland annat beslutades att anhörigcenter och dagverksamhet för äldre inte följer med till det nya boendet utan flyttar till Parkens lokaler i Lillåhem för att skapa en helhet ihop med det blivande trygghetsboendet där. Samtidigt föreslog en majoritet i kommunstyrelsen att förskolan Trimsarvet byggs ut med två avdelningar, vilket kommunfullmäktige nu beslutat.

Sammantaget innebär beslutet en merkostnad investeringsmässigt på cirka 10 miljoner kronor, och för det finns utrymme i den långsiktiga investeringsbudgeten.

– Vi vill ersätta de två Lindorna med en nybyggnation vid Trimsarvet då området är intressant ur ett utvecklingsperspektiv för Orsa, säger kommunalråd Mikael Thalin(C). Läget är bra för dem som pendlar att lämna och hämta sina barn. Det här är en viktig framtidsinvestering.

Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Moderaterna reserverade sig mot beslutet. De vill att förskolan skall vara kvar vid Parken och att det ska byggas nytt anhörigcenter och dagverksamhet vid nya äldreboendet.

Senast uppdaterad: 26 februari 2020