Polisanmälningar om försvunna pengar från brukare inom omsorgen

Flera fall av stölder har inträffat i kommunens omsorgsverksamhet. Fallen är polisanmälda och ett fall har lett till att en anställd fått besked om avsked från kommunen.

Plånbok med sedlar

I det första fallet har anhöriga till en brukare i hemtjänsten polisanmält att pengar försvunnit från brukaren. De anhöriga gjorde en polisanmälan, och under utredningen riktades misstankarna mot en anställd inom hemtjänsten. När kommunen fick information om misstanken togs medarbetaren omedelbart ur tjänst

Eftersom bevisläget mot medarbetaren är starkt och att medarbetaren själv medgett handlingen, som ska ha inträffat i december 2019, så har medarbetaren fått besked om avsked från kommunen.

– Det är oerhört sorglig och tråkigt för alla inblandade parter det som hänt. Men det viktiga för oss i den här händelsen har varit att agera snabbt, våra brukare måste känna sig trygga med och ha förtroende för vår personal. Det är oerhört viktigt att man som äldre känner sig trygg med den personal som jobbar i det egna hemmet, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Anmälda stölder på Orsagården

I det andra fallet har stöld av kontanter upptäckts hos boende på Orsagården. Kommunen har polisanmält stölderna.

Stölderna har inträffat mellan december 2019 och februari 2020. Det är två boende på en och samma avdelning på Orsagården som är drabbade. I det ena fallet ska 700 kronor ha försvunnit ur en plånbok och i det andra fallet ska 1000 kronor ha försvunnit ur en plånbok.

På boendet finns värdeskåp där de boendes värdesaker ska förvaras. Värdeskåpen kan bara öppnas av personer som är registrerade och det loggas alltid vem som låser upp skåpen. Ett av värdeskåpen har under en period varit trasigt och värdesakerna förvarats på andra ställen och det är då stölderna ska ha inträffat.

– Det är såklart oacceptabelt och väldigt tråkigt att detta har inträffat. Vi ser över problemet med värdeskåpen så detta inte ska kunna hända igen. Vi ska också se över våra rutiner för hur vi kvitterar in de boendes pengar, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Det finns ingen misstanke om att de två fallen har något samband.

Senast uppdaterad: 12 mars 2020