Så blir skolavslutningarna i Orsa juni 2020

Det är en annorlunda vårtermin och det kommer också att bli en annorlunda skolavslutning. Vi ska ge eleverna en trevlig avslutning på läsåret samtidigt som vi ska följa Folkhälsomyndighetens regler om att inte samla fler än 50 personer. I förrgår kom också förhållningsregler ut från skolministern rörande skolavslutningar. 

Nothäfte med text och noter till den blomstertid nu kommer.

Avslutningarna kommer därför tyvärr att behöva genomföras utan vårdnadshavarnas medverkan. Följande upplägg kommer att gälla för de olika klasserna:

Årskurs F-6
Skolavslutning utomhus eller inomhus.

Årskurs 7
Klassvis i respektive klassrum.

Årskurs 8
Klassvis i respektive klassrum.

Årskurs 9
Eftersom lokaler utanför skolan inte får ta emot med än 50 personer så har vi  valt att inte fira skolavslutningen i kyrkan i år eftersom vi gärna vill att alla nior ska få uppelva avslutningen tillsammans. Den traditionella middagen på bygdegården kommer av samma skäl inte heller att kunna genomföras. Istället ska vi genomföra båda dessa evenemang i skolans lokaler.

Eleverna i årskurs 9 samlas på skolgården 10.30. Efter lite klassvis mingel lotsas de in till matsalen där vi kommer att genomföra både avslutning och en trevlig avslutningslunch. Vi kommer att duka klassvis så att klasserna har rejält med avstånd till varandra. Vi kommer därmed att uppfylla de rekommendationer som Folkhälsomyndigheten kommit ut med. Vårdandshavare kommer tyvärr inte att kunna närvara vid avslutningen.

Senast uppdaterad: 3 maj 2021