Lyfta Orsa

Lyfta Orsa är en kommunal satsning för att öka Orsas attraktionskraft för boende och besökare. En enig kommunstyrelse har beslutat att skjuta till 3 miljoner kronor för att satsningen ska kunna genomföras under 2020.

Tingshusparken i sommarskrud med Orsa kyrka i bakgrunden.,

Verksamhetsområde Samhälle har sammanställt sitt åtgärdsbehov som inte kunnat prioriterats inom ordinarie budgetram. Sammantaget beräknas dessa åtgärder till 3 miljoner kronor. Åtgärderna rör både upprustning och underhåll och nya satsningar framåt.

Satsningen Lyfta Orsa ska göra Orsa attraktivare både för Orsabor och våra besökare, säger Birgitta Bogren, verksamhetschef för Samhälle.

Åtgärderna rör följande områden:

  • Gata/park, t.ex. Tingshusparken och Moraeusparken
  • Centrum, t.ex. offentlig konst, promenadstråk, mer grönytor
  • Leder, t.ex. röjning och skyltning samt Skräddar-Djurberga
  • Skyltning, t.ex. säkrare och modernare infartstavlor
  • Aktiviteter, t.ex. frisbeegolf

- Vi ser att vi har utrymme att skjuta till 3 miljoner i år för att få igång satsningen Lyfta Orsa. Det är också positivt om vi kan genomföra dessa åtgärder under en period där många företag är drabbade av covid-19 pandemin, säger Mikael Thalin, kommunstyrelsens ordförande (C).

Senast uppdaterad: 20 maj 2020