Kommunen inför totalt besöksförbud på Lillåhem

För några veckor sedan tog Orsa kommun beslut om att göra det möjligt för anhöriga till boende på Lillåhem att besöka sina nära och kära under ordnade former utomhus och efter beslut av enhetschef. Beslutet dras nu tillbaka och från och med idag gäller totalt besöksförbud till och med den 16 juni.

Röd stoppskylt på vit bakgrund.

Coronapandemin har pågått under en lång tid, och sedan 1 april råder besöksförbud på samtliga äldreboenden i landet. Många boende och anhöriga inom omsorgen upplever att det är väldigt jobbigt att inte få träffas. Orsa kommun har fått många frågor om möjligheten att träffa anhöriga utomhus.

Den 8 maj beslutade därför kommunen att införa möjlighet att göra undantag från besöksstoppet på Lillåhem. Besök skulle kunna ske under förutsättning att alla punkter nedan respekterades:

  • Alla besök ska godkännas av enhetschef via telefon.
  • Tidsbokning ska ske med berörd avdelning via telefon.
  • Alla besök ska ske utomhus, toalettbesök inomhus är inte tillåtet.
  • Minst 2 meters avstånd ska hållas till omsorgstagaren för att minska smittspridningen.
  • Endast en besökare åt gången.
  • Besöket ska äga rum på plats anvisad av personalen.
  • Besök till kaféer, butiker eller andra offentliga miljöer där avståndsregeln äventyras är inte tillåtet.

Totalt besöksförbud på Lillåhem

Vi ser nu att reglerna för besöken inte efterlevs och därför kommer vi införa ett totalt besöksförbud från och med tisdag 2 juni. Besöksförbudet gäller till och med den 16 juni, sedan kommer nytt beslut tas i frågan.

– Vi har förståelse för att det kan upplevas som väldigt jobbigt att inte få träffa sina anhöriga. Men det är av största vikt att besöksförbudet respekteras och efterlevs av alla för att vi ska kunna skydda våra boende från smitta, säger enhetschef Roland Back.

Besöksförbud på Orsagården kvarstår

För boende på Orsagården kvarstår beslutet att möten utomhus inte är möjligt. Anledning är att många av de boende på Orsagården har demenssjukdomar och därför i de flesta fall har svårt att förstå instruktionerna om fysisk social distans och varför det är så viktigt för att skydda dom mot smitta.

Undersökning visar – svårt att isolera personer med demenssjukdom

Det har gjorts enkätundersökningar i kommunerna i Region Stockholm och i Region Södermanland för att få svar på hur smittan har kunnat ta sig in på äldreboenden där. En av anledningarna i undersökningen har visat sig vara svårigheten i att skapa säkra avstånd, framförallt för personer med demenssjukdomar.

Senast uppdaterad: 2 juni 2020