Ungdomsmottagning Dalarna online

Region Dalarna har i samverkan med kommuner i länet startat en app, ”Ung i Dalarna”, där unga mellan 13-24 år kan ha videosamtal med personal på ungdomsmottagning.

Ungdomsmottagning Dalarna online är ett komplement till de fysiska mottagningarna som redan finns i länet. Man kan få hjälp och stöd med frågor om kroppen, psykisk hälsa, sex, alkohol, spelberoende, preventivmedel, relationer och annat, eller bara prata med någon.

Mer information finns på 1177.se/Dalarna/umd Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad: 3 juni 2020