Hjälp till att bekämpa invasiva växter

Lupinen är vacker där den står i vägrenen på sommaren, men den tränger också undan andra växter och tar ibland över helt. Den är en invasiv främmande art och dessa arter räknas som ett av de största hoten mot vår biologiska mångfald.

Blomsterlupin i ett vägdike

Blomsterlupin

Invasiva arter är ett ökande problem i naturen och ett stort hot mot den biologiska mångfalden. Vår hantering av trädgårdsväxter och trädgårdsodling är den vanligaste spridningsvägen av invasiva växter. Den negativa utvecklingen kan hejdas om vi är fler som blir medvetna om riskerna med dessa arter. Vi behöver lära känna igen växterna och veta hur man ska handskas med dem.

Vad kan du göra?
Det är till stor hjälp att du rapporterar till myndigheterna när du hittar en invasiv främmande art. Det kan bidra till att stoppa spridningen innan arten har hunnit orsaka skada. I våra trakter är det framförallt de invasiva växterna som sprider sig lätt med frön, växtdelar och rotdelar som allmänheten kan hjälpa till med.

Det är viktigt att göra rätt med växtmaterialet när man bekämpat på olika sätt. Släng inte växtavfallet på komposten då flera av de invasiva växterna har så stor växtkraft att en liten bit av en stjälk kan slå rot.

  • Rapportera in dina fynd på invasivaarter.nu Länk till annan webbplats.
  • Om du upptäcker invasiva arter i din trädgård, ta bort dem.
  • Lägg inte växtdelar på komposten eller i naturen.
  • Växtdelar lämnas förpackade i säck i brännbart på närmaste återvinningscentral. Eldning av trädgårdsavfall är tillåtet så länge olägenhet inte uppstår eller att det råder eldningsförbud.
  • Kom ihåg att det krävs markägarens tillstånd om du önskar hjälpa till med åtgärder på annans mark.

Läs mer på kommunens sida om invasiva arter, där finns även länkar till andra sidor med mycket information, bland annat till länsstyrelsen och naturvårdsverket där du kan läsa mer om vilka arter det gäller med mera.


Jättebalsamin

Jättebalsamin

Senast uppdaterad: 4 juni 2020