Vuxna i Orsa nattvandrar på skolavslutningskvällen 12 juni

Skolavslutningen kommer inte att bli som vanligt under coronapandemin. 9:ornas resa till Gröna Lund är i år inställd och istället anordnas en avslutningslunch med coverband som eleverna själva önskat. Under kvällen anordnas nattvandring för vuxna i Orsa.

Person med ryggen vänd mot kameran bär en reflexväst med texten Orsa kommun. Foto.

Resan till Gröna Lund har tidigare år anordnats för att 9:orna ska få en rolig avslutningskväll och för att de ska fira avslutningen nyktert. För att skapa trygghet under avslutningskvällen anordnar Ungdomens hus i samarbete med föräldrar , Polisen, Socialkontoret, Räddningstjänsten och Orsabostäder nattvandring.

­– Det är viktigt att vuxna är synliga under kvällen, då vi vet att många unga gör sin alkoholdebut och många unga kommer röra sig ute, säger Linda Björck-Jansson som är kommunens beredskaps- och säkerhetssamordnare.

Alla vuxna som rör sig ute denna kvällen är värdefulla även om man inte är anmäld till nattvandringen.

– Jag hoppas att många föräldrar tar chansen att spendera tid ute på Orsa denna skolavslutningskväll, säger Christina Nordmark, ungdomsstrateg i Orsa kommun. Dels för ungdomarnas skull, både som trygghet och socialt stöd, men också för att som vuxen få finnas med i ungas liv under en av de roligaste kvällarna på året.

Vill du vara med och nattvandra? Så här anmäler du dig.

Samling och mer information om kvällen på Ungdomens hus fredagen den 12 juni klockan 21.30.

Vi kommer bjuda på smörgås, fika och kaffe/te under kvällen och tillgång till toalett. Vid anmälan av nattvandring så vill vi gärna veta allergier.

Anmäl er senast den 8 juni till veronica.ostberg@orsa.se

Kontaktuppgifter under avslutningskvällen


Ungdomenshus- 0250-55 24 12

Ungdomssamordnare- 0250-55 22 24

Beredskaps- och säkerhetssamordnare- 0250-55 22 06

Senast uppdaterad: 4 juni 2020