Ny möjlighet att besöka anhöriga på Lillåhem efter midsommar

I början av juni införde kommunen totalt besökstopp på äldreboendet Lillåhem, efter att reglerna som gällt för tillfälliga besök inte respekterades. Från och med måndag 23 juni kan anhöriga återigen ringa och boka besök och träffa sina anhöriga utomhus under kontrollerade former.

Äldre dam dricker kaffe och äter kaka i sol.

Sedan 1 april råder besöksförbud på alla kommunala boenden i hela landet. Beslutet är fattat för att skydda de boende från att smittas av coronaviruset covid -19. Under våren öppnade Orsa kommun för att göra undantag från besöksförbudet för boende på Lillåhem, om besöken kunde ske utomhus och under ordnade former. Tyvärr respekterades inte reglerna och totalt besöksförbud infördes igen i början av juni.

– Vi förstår att det är jobbigt att inte kunna träffa sina anhöriga under en så lång tid, men vi var tvungna att göra detta för att skydda de boende, säger enhetschef Johan Segerstedt.

Nya regler för besök

Nu gör kommunen ett nytt försök att tillgodose de boendes och anhörigas önskemål att få träffas. Från och med måndag den 23 juni finns möjlighet att boka besök på Lillåhem.

 • Besöken bokas via enhetschef.
 • Besöken kommer inte kunna genomföras under helger, utan endast vardagar under kontorstid (08.00-16.00).
 • Personal kommer finnas i närheten för att säkerställa att reglerna kring avstånd och hygienrutiner följs.

– Vi kommer inte att kunna ta emot så många besökare per dag. Vi hoppas att alla har förståelse för det och för att vi gör vad vi kan för att tillgodose behoven av att träffa anhöriga och samtidigt skydda de äldre som är en riskgrupp från att smittas av covid-19, säger enhetschef Johan Segerstedt.

Övriga regler som gäller för besök

 • Alla besök ska godkännas av enhetschef via telefon.
 • Alla besök ska ske utomhus, toalettbesök inomhus är inte tillåtet.
 • Minst 2 meters avstånd ska hållas till omsorgstagaren för att minska smittspridningen.
 • Endast en besökare åt gången.
 • Besöket ska äga rum på plats anvisad av personalen, promenader är inte tillåtna.
 • Besök till kaféer, butiker eller andra offentliga miljöer där avståndsregeln äventyras är inte tillåtet.

Så kommer vi godkänna besök

För att besök ska godkännas gäller att:

 • Du samt din anhöriga är helt symptomfria. (Ingen snuva, hosta, feber eller andra luftvägsbesvär)
 • Om du varit sjuk ska det gått minst 7 dagar sedan insjuknande och minst 48 timmar sedan du hade några symptom.
 • Om du veterligen varit i kontakt med en person med misstänkt/bekräftad covid-19 ska minst 14 dagar passera innan besök godkänns.
 • Du är väl införstådd gällande riktlinjer för handhygien och hostetikett samt följer dessa.

Övrig information vid besök

 • Personalen hjälper din anhöriga ut och visar er var ni kan uppehålla er.
 • Personalen tillhandahåller materiel så att ni kan tvätta händerna.
 • I dagsläget är det oklart vilken grad av immunitet genomgången covid-19 infektion, eller påvisade antikroppar, ger. Därför ska personer som blivit friska efter en bekräftad covid-19 infektion följa besöksförbudet och alla rekommendationer kring detta.

Besöksförbud på Orsagården gäller fortfarande

Besöksförbudet på Orsagården kommer att kvarstå. Anledningen är att de boende på Orsagården har demenssjukdomar och därför i de flesta fall har svårt att förstå instruktionerna om fysisk social distans och varför det är så viktigt för att skydda dom mot smitta. Läs mer om beslutet och hur vi skyddar våra boende från smitta här.

Senast uppdaterad: 18 juni 2020