Markprovtagning utförd för nya SÄBO Slipstenen

Under vecka 26 och 27 görs mer provtagning på marken för nya SÄBO Slipstenen. På bilden syns fältingenjörerna som utförde veckans provtagning med borrbandvagnar.

Fältingenjörer som utför provtagning med borrbandvagnar.

Fältingenjörer som utför provtagning med borrbandvagnar.

Under vecka 26 har utökad provtagning skett för byggandet av nytt särskild boende*, SÄBO Slipstenen. För den som varit uppmärksam har man kunnat se dessa provtagningsmaskiner, borrbandvagnar, ute på ängarna. En ytterligare geoteknisk undersökning har skett för att få en bättre bild av markförhållandena, hur marken ser ut under jord, för att veta hur man bäst kan bygga. Denna undersökning utfördes genom provborrning med dessa två borrbandvagnar.

Markprovtagning i form av provtagning av massor som ligger på platsen idag och provtagning av vattnet i Skytt-Ola-bäcken planeras till vecka 27. Proverna ska visa om det finns några föroreningar i marken och vattnet som man måste ta hänsyn till vid byggandet av nya SÄBO. Detta för att undvika att man sprider någon förorening.

* Särskilt boende SÄBO är i Sverige det gemensamma namnet för flera boendeformer, som anpassats för exempelvis äldre med stort behov av omsorg (Wikipedia)

Senast uppdaterad: 3 september 2020