Region Dalarna ökar provtagningskapaciteten vid misstänkt covid-19

Från och med nästa vecka, vecka 27, kan personer i Dalarna med symtom på covid-19 boka tid för provtagning med PCR-prov på sin vårdcentral. PCR-prov, även kallat virusprov, visar om den som provtas har en pågående covid-19-infektion.

Provtagningsrör för corona covid-19.

– Provtagningskapaciteten har successivt byggts upp och regionen gör nu bedömningen att alla medborgare i länet, som har symtom som skulle kunna vara covid-19, kan provtas. Även om analyskapaciteten inte på något sätt är obegränsad så är bedömningen att den är tillräckligt hög för att kunna erbjuda alla med misstänkta symtom kostnadsfri provtagning, säger Roger Larsson, chefsläkare Region Dalarna.

– På motsvarande sätt arbetas det intensivt med kapaciteten för så kallad serologisk provtagning, även kallat antikroppstest. I nuläget kan enbart personal inom vård- och omsorg erbjudas detta i begränsad omfattning.

Bokning av PCR-provtagning kan göras från och med måndag 29 juni i Region Dalarnas vårdapp Min Vård. För den som inte har tillgång till appen kan PCR-provtagning även bokas via valfri vårdcentral där lediga tider finns.

Senast uppdaterad: 7 januari 2021