Nya avfallsföreskrifter om avfallshantering Mora, Orsa och Älvdalen

Nya föreskrifter om avfallshantering är nu antagna för Mora, Orsa och Älvdalens kommun. De gäller fr.o.m. 2020-03-01 i Mora och fr.o.m. 2020-07-01 i Orsa respektive Älvdalen.

Kretsloppsschema.

Föreskrifterna i Ovansiljan syftar till en tydligare koppling till den lokala avfallsplanen för Mora, Orsa och Älvdalen samt kommunernas avfallstaxor. Såväl avfallsplan, föreskrifter som avfallstaxa utgör därmed samordnade och viktiga instrument för ett framåtsträvande miljöarbete kopplat till avfallsfrågorna.

Föreskrifterna utgör ett gemensamt dokument för Mora och Orsa, de gäller dock separat inom respektive kommun. Föreskrifterna i Älvdalen har separat layout för Älvdalen. Dokumenten är närmast identiska till innehåll; de smärre skillnaderna har en försumbar praktisk betydelse.

Här hittar du mer information om de nya avfallföreskrifterna , 329.6 kB.

Här hittar du de nya avfallsföreskrifterna för Orsa kommun. , 1.1 MB.

Senast uppdaterad: 7 januari 2021