Möjlighet för anhöriga att boka utomhusbesök på Orsagården

Från och med måndagen den 3 augusti är det möjligt för dig som är anhörig till boende på Orsagården att boka ett utomhusbesök under ordnade former.

Äldre person dricker kaffe ute i solen. Händer som håller fat med kaka och en kaffekopp.

Den som vill boka ett besök får ta kontakt med någon av boendets två enhetschefer. Enhetschefen gör en bedömning av hur besöket kan genomföras utifrån den boendes situation och möjligheter att följa instruktioner kring att hålla avstånd. Sedan kommer besöket att ordnas av personal som också är med under mötet. Besök kommer kunna äga rum i en paviljong utanför Orsagården som monterats upp under förra veckan.

­– Vi förstår att det är svårt för många boende att inte få träffa sina anhöriga och att det också är oerhört jobbigt för de anhöriga att inte få träffa sina nära och kära. Coronapandemin har pågått länge och kommer troligen pågå en lång tid framöver. Men nu hoppas vi att vi har hittat ett sätt som ska möjliggöra för säkra besök till våra boende, säger Björn Tilund, enhetschef på Orsagården.

Orsagården ett demensboende - kräver fler åtgärder för säkra besök

Besöksrutinen är samma för både Orsagården och Lillåhem. Anledningen till att möjligheten till besök införts senare på Orsagården är att boendet är ett demensboende.

Personer med demenssjukdomar har i de flesta fall svårt att ta till sig instruktioner och fysisk sociala distans och varför det är så svårt att skydda dom mot smitta. Fler åtgärder kring mötesplats och personal har krävts på Orsagården för att besöken ska vara säkra.

Endast bokade besök är tillåtna

Spontanbesök är inte tillåtet. Det nationella besöksförbudet som regeringen utfärdade den 1 april gäller fortfarande. Undantag kan bara göras om verksamheten kan garantera den boendes säkerhet, det vill säga att besöken inte leder till ökad risk för våra boende att smittats av covid -19.

Senast uppdaterad: 3 augusti 2020