Gör plats för de som måste fram - res bara om du måste

När sommaren går mot sitt slut är det många som återgår till arbete
och skola. Men hösten blir inte som vanligt. Eftersom covid-19 finns
kvar finns därmed risken för att smittas när många samlas och
kommer nära varandra.

Två kvinnor åker buss.

Därför har Folkhälsomyndigheten meddelat att deras rekommendationer för resor, kollektivtrafk och distansarbete kvarstår, inte minst för att minska risken för trängsel i kollektivtrafken när belastningen väntas öka.

Dalatrafik uppmanar allmänheten i ett pressmeddelande Länk till annan webbplats. att hjälpa till genom att undvika kollektivtrafiken om man kan. Alternativt att man reser på tider då färre reser med oss. Visa hänsyn till våra förare och dina medresenärer.

För att nödvändiga resor och transporter ska kunna genomföras, utan trafikstopp eller ökad smittspridning, måste alla hjälpas åt.

  • Res bara om du måste – undvik resor i rusningstrafik.
  • Cykla eller gå om du har möjlighet.
  • Ersätt inte kollektivtrafikresor med bil i onödan.

- Vi kommer att följa upp resandet kontinuerligt så att vi kan sätta in resurserna där det behövs, men vi har inte oändlig tillgång till bussar och förare och behöver allmänhetens hjälp, säger Tony Sjödin, förvaltningschef Kollektivtrafikförvaltningen på Dalatrafik. ”Åk inte kollektivt om du inte måste” är Folkhälsomyndighetens rekommendation, och det är nödvändigt att alla tar ett personligt ansvar för att vi gemensamt ska lyckas stoppa smittspridningen.

Senast uppdaterad: 14 augusti 2020