Ändringar i skolskjutstrafiken

Det har varit trångt på morgonen när alla skolbussar ska stanna vid busstationen och eleverna ska byta buss. Nu har kommunen enats om en lösning tillsammans med Dalatrafik.

Liten flicka med rosa ryggsäck kliver på en buss.

Vid busstationen kommer Dalatrafik att flytta hållplatsen för linje 141 (Orsa-Mora) så att den istället utgår från Dalagatan 1 de tider då skolbussarna trafikerar platsen. Det ska göra att det blir färre bussar som ska stå längs trottoaren när eleverna ska göra sitt bussbyte. Denna lösning kommer att bli aktiv i mitten av nästa vecka (v.37). På sikt ska ännu en buss kunna flyttas bort från busstationen för att göra mer plats.

- Vi har också varit väldigt tydliga med att skolbussarna måste vänta in varandra så att alla elever hinner med och att det tryggt och säkert att byta buss. Dalatrafik är också tydliga med att detta är viktigare än att bussarna går exakt i tid, säger Mattias Scandola, skolchef i Orsa kommun.

Hållplats Trunnavägen kommer också att flyttas så att hållplatserna inte ligger utmed E:45 utan istället vid Orsa Hembygdsgård. De nya hållplatsen gäller från och med måndagen den 14 september. Se nya hållplatserna på kartan , 6 MB..

Senast uppdaterad: 5 mars 2021