Orsa kommun skänker Skattunge skola till Skattunge Hus

Kommunstyrelsen föreslår att Skattunge skola överlämnas som gåva till den nybildade ekonomiska föreningen Skattunge Hus .

Skattunge skola i Skattungbyn.

Foto: Katarina Cham Sjödén

Den nybildade föreningen har som syfte att äga och förvalta fastigheter i Skattungbyn som kan nyttjas som bostäder eller verksamhetslokaler. Överlåtelsen föreslås ske med förbehåll om att kommunen ska erbjudas möjlighet att få tillbaka fastigheten om Skattunge Hus ekonomisk förening i en framtid vill avyttra den.

- Det är bra för friskolan att lokalerna tryggas med en lokal förvaltning, säger Mikael Thalin (C), kommunstyrelsens ordförande. Vi vill bidra till en fortsatt positiv utveckling i Skattungbyn. Byborna jobbar gemensamt för bygdens utveckling och det vill vi stimulera.

Orsa kommun bedriver ingen egen verksamhet i lokalerna i Skattungbyns skola sedan Skattunge Friskola under 2019 även tog över ansvaret för förskola och fritids.

Eftersom kommunen inte har någon verksamhet kvar i lokalerna saknas det skäl för kommunen att fortsätta äga fastigheten. Skolan har ett bokfört värde på 800 000 kr som kommer att avskrivas i bokslutet.

- Vi räknar med ett bra resultat för 2020, säger Mikael Thalin. Därför är det lämpligt att ta nedskrivningskostnaden i år.

Slutligt beslut om gåvan tas av Kommunfullmäktige den 5 oktober.

Senast uppdaterad: 9 mars 2021