Nya regler om rapportering av farligt avfall

För att Sverige ska ha bättre uppsikt över sitt farliga avfall ställs det från och med 1 november 2020 krav på att avfallet ska rapporteras in till avfallsregistret via naturvårdsverket. Kravet gäller alla verksamheter där farligt avfall uppstår. Eftersom till exempel glödlampor, lysrör och batterier räknas som farligt avfall är det väldigt många verksamheter som berörs.

Tidigare har det varit krav på att anteckna avfallet som uppstår i verksamheten och att de ska finnas tillgängliga för myndigheten. Det ytterligare kravet på att redovisa till avfallsregistret kommer sig av att Sverige behöver kunna plocka fram statistik på avfallet och redovisa till EU

För vilka verksamheter gäller kraven?
Alla verksamheter där farligt avfall uppstår måste redovisa avfallet till avfallsregistret. Eftersom glödlampor, lysrör och batterier räknas som farligt avfall innebär det att i princip alla verksamheter i hela Sverige måste rapportera in till registret.

Vad ska man anteckna och rapportera som producent av farligt avfall?
För varje avfallstyp ska man anteckna uppgifter om
1. Vart avfallet har producerats
2. Datum när avfallet borttransporteras
3. Hur avfallet transporteras
4. Vem som ska transportera avfallet
5. Avfallets vikt i kilogram
6. Den mottagare och plats där avfallet ska hanteras

Ovanstående punkter ska antecknas innan transporten påbörjas. Och registreras på avfallsregistret senast två arbetsdagar efteråt.
Anteckningarna ska sparas i minst 3 år.

Vart gör man rapporteringen?
Rapporteringen sker till naturvårdsverket.

Senast uppdaterad: 17 mars 2021