Orsa kommun fortsätter med utomhusbesök på Lillåhem och Orsagården

Regeringen har beslutat att det nationella besöksförbudet på landets äldreboenden tas bort från och med 1 oktober. Men på grund av den ökande smittspridningen i länet rekommenderar Region Dalarna att inledningsvis vara fortsatt restriktiva med inomhusbesök.

Vårdpersonal skjutsar äldre kvinna i rullstol

Den 1 oktober upphör besöksförbudet på landets äldreboenden enligt beslut från regeringen.

Dock har antalet konstaterade fall av covid-19 på kort tid fördubblats i Dalarna. Under förra veckan konstaterades 164 nya fall i länet, veckan innan var det 79. Dessutom ser man en stor smittspridning i norra Dalarna.

Därför rekommenderar smittskyddsenheten på Region Dalarna att länets särskilda boenden tills vidare ska vara fortsatt restriktiva med besök inomhus.

– Vi förstår att det är tråkiga besked för våra äldre och deras anhöriga, men vi litar på experterna på området och hoppas att läget i länet stabiliseras så att vi snart kan få till säkra besök även inomhus, säger omsorgschef Jesper Karlsson.

Rekommendationer omprövas veckovis

Smittskyddenheten på Region Dalarna kommer att ompröva sina rekommendationer veckovis, och kommunen följer utvecklingen i dialog med Regionen och övriga dalakommuner.

– Det är allas ansvar att hjälpas åt att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer om hur vi undviker smittspridning. Lyckas vi med det så kommer vi snart kunna se fram emot besök inomhus på ett säkert sätt, säger Katja Lorenz Winkes, medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS).

Att besöken kommer att fortsätta genomföras på samma sätt som idag innebär till exempel att besökare fortsatt måste boka sina besök.


Läs mer här om besök på våra särskilda boenden går till.

 

Senast uppdaterad: 25 september 2020