Första e-tjänsterna är snart här

Under våren 2021 kommer Orsa kommuns första e-tjänster att lanseras. I e-tjänsterna kan vårdnadshavare bland annat ansöka om skolskjuts, beställa nytt busskort och kontakta oss i olika ärenden som gäller skolskjuts.

En person arbetar på en bärbar dator. Det är utomhus och sommar.

Just nu pågår ett stort projekt i att utveckla och bygga e-tjänster för skolskjutshantering. Det är Dalarnas kommuner tillsammans med Dalatrafik som gör detta gemensamt. Målet är att effektivisera hanteringen av busskort och skolskjuts, planera trafiken bättre, förenkla kommunikationen, skapa tillgänglighet och sänka kostnaderna.

Borlänge och Gagnef var först ut med att testa e-tjänsterna. Orsa är nu redo som första kommun att integrera e-tjänsterna i det befintliga verksamhetssystemet Extens. - Det blir spännande att se hur det kommer att fungera säger Emma Larsson, skolskjutshandläggare i Orsa kommun och projektdeltagare.

E-tjänsterna kommer att öppna i mars 2021. Där ska vårdnadshavare själv kunna ansöka om skolskjuts varje läsår. Om elever tappar bort, förstör eller får sitt busskort stulet kan vårdnadshavaren beställa och betala för ett nytt busskort i e-tjänsten. Det blir också lättare att få svar på frågor och kunna ha en dialog med vår skolskjutspersonal.

Mer information om våra nya e-tjänster kommer när vi är redo att lansera dem.

Senast uppdaterad: 6 april 2021